Bạn đã thấy lá chuối thay dần cho bao ni lon trong các chuỗi siêu thị ở Việt Nam chưa?🌱

Với việc Việt Nam đứng thứ 4️⃣ trên thế giới về lượng rác thải nhựa nhiều nhất đổ ra biển 😣😲, những nỗ lực như thế này là vô cùng quan trọng!

Lá chuối hay những sản phẩm phân hủy sinh học nhanh thay cho nhựa 1 lần là những điều chúng ta thích nhìn thấy nhiều hơn nữa, cho chúng ta tràn đầy hi vọng vì 1 Việt Nam không có nhựa!

Các chuỗi siêu thị lớn như Lotte Mart, Saigon Co-op và Big C đều đã tham gia vào thử nghiệm tiếp theo này!

Một khách hàng đã chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng sáng kiến này sẽ giúp người dân địa phương có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.” 🌱🌿 Điều này là rất quan trọng vì chúng ta sắp hết thời gian!

Lần tới khi bạn ra ngoài mua sắm hàng tạp hóa, hãy để ý đến môi trường. Bằng cách nhớ mang theo túi của riêng bạn hoặc chọn sản phẩm có bao bì thay thế, bạn có thể tạo ra sự khác biệt lớn thông qua sự thay đổi nhỏ nhất! Hãy mỉm cười thật tươi 🤗 khi bạn đã làm 1 việc tốt cho môi trường🌏!

Hôm nay, bạn đã từ chối sử dụng nhựa 1 lần nào cho lòng thanh thản hơn, chia sẻ với chúng tôi phía dưới nhé! 👇👇👇

Have you seen banana leaves have been replaced plastic packaging in Vietnamese supermarkets? 🌱

With Vietnam ranking number four in the world for the most amount of plastic waste dumped into the ocean 😣😲, efforts such as these are of utmost importance!

This is what we love to see, it fills us with hope! Big supermarket chains such as Lotte Mart, Saigon Co-op and Big C have all become involved in this next experiment!

A local customer has stated, “I think this initiative will help locals to be more aware of protecting the environment.” 🌱🌿

This is crucial as we are running out of time! Next time you are out grocery shopping 🤗, remember to be mindful of the environment🌏.

By remembering to bring your own bags or choosing products with alternative packaging, you can make a huge difference through this most minuscule of change! Today, which single-use items you have refused? Let us know in the comment below! 👇👇👇

Close Menu
viVI
en_GBEN_GB viVI